Get Together Visiting members in Poprad

06.04.2017 | 10:00
06.04.2017 | 23:00
06.04.2017
Hotel Horizont, Stará Lesná 178, 05960 Stará Lesná
Poplatok pre členov: 49.00 €
Poplatok pre nečlenov: 69.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci s „Chamber of Chambers“ (neformálne združenie zmiešaných zahraničných obchodných komôr na Slovensku, ktoré reprezentuje nasledujúce krajiny: Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, USA, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia) organizuje regionálnu návštevu spoločností v Poprade, ktorá sa uskutoční 6.  apríla 2017.

Návšteva ponúkne šancu nahliadnuť do výroby a denných aktivít spoločností regionálneho a národného významu pôsobiacich v rôznych priemyselných odvetviach.  Prezentácia bude pojednávať  možnosti verejnej podpory podnikateľských subjektov pri investičných, výskumno-vývojových a inovačných projektoch. Predmetom krátkej prezentácie a následnej diskusie bude prehľad základných podmienok a skúseností z praxe.  Prezentácia sa uskutoční v spolupráci so spoločnosťou Deloitte . Hostí privíta  predseda predstavenstva Regionálnej kancelárie SOPK v Prešove  - Ing.  Ľubomír Olejár.


 

Fotogaléria

Partneri podujatia

Dokumenty na stiahnutie