GDPR - trendy a prvé skúsenosti od nadobudnutia účinnosti

13.12.2018 | 09:00
13.12.2018 | 11:00
10.12.2018
Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 39.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou CMS Slovensko si Vás dovoľuje srdečne pozvať na seminár k téme "GDPR – trendy a prvé skúsenosti od nadobudnutia účinnosti."

Veľa spoločností si dalo námahu, aby do 25.mája 2018 zosúladili svoju činnosť s novými pravidlami vyplývajúcimi z nariadenia GDPR. Potom ako Nariadenie GDPR nadobudlo účinnosť, zaznamenala advokátska kancelária CMS Slovensko určité problémové oblasti, s ktorými sa vo svojej poradenskej praxi často stretáva: 


1.Ako zaobchádzať so žiadosťami o poskytnutie osobných údajov a ako so žiadosťami o ich výmaz: v akom rozsahu je možné požadovať poskytnutie osobných údajov? Ktorých osobných údajov sa to týka a ktorých nie? Akým spôsobom je možné poskytnúť kópie osobných údajov? Kedy je potrebné osobné údaje vymazať? V ktorých prípadoch je možné namietať proti výmazu/likvidácii osobných údajov a v ktorých prípadoch nie? 


2. Ako postupovať pri porušení ochrany osobných údajov: Kedy dochádza k porušeniu ochrany osobných údajov? Kedy začína plynúť lehota 72 hodín? V ktorých prípadoch sa porušenie ochrany osobných údajov nehlási Úradu na ochranu osobných údajov SR? Kedy je nutné informovať dotknuté osoby o porušení ochrany osobných údajov? Aké prípravné práce je potrebné vykonať?  


3. Aké sú lehoty pre uchovávanie osobných údajov? Kedy sa môžu a odkedy sa musia osobné údaje a v akej forme zlikvidovať?


PREDNÁŠAjÚCI:

Dr. Johannes Juranek, partner spoločnosti CMS Rakúsko, vedúci advokát tímu ochrany osobných údajov

JUDr. Jozef Čupa, advokát v spoločnosti CMS Slovensko, člen tímu regulácie a ochrana osobných údajov

Mgr. Kristína Szajkóová, Úrad na ochranu osobných údajov SR, odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov, 


Seminár bude moderovať Mag. Peter Šimo, managing partner spoločnosti CMS Slovensko, vedúci advokát tímu German Desk a tímu korporátnych transakcií 


Podnetné otázky týkajúce sa právnej úpravy o ochrane osobných údajov môžete klásť TUFotogaléria

Partneri podujatia