Elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní

29.11.2018 | 09:00
28.11.2018
Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 39.00 €

Popis

Slovensko - Rakúska obchodná komora v spolupráci so Švajčiarsko - Slovenskou obchodnou komorou, Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou, Švédskou obchodnou komorou v Slovenskej republike, Hispánsko - Slovenskou obchodnou komorou a so spoločnosťou WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KGsi Vás dovoľuje srdečne pozvať na seminár k téme "Elektronická komunikácia vo verejnom obstarávaní.“


Moderná doba priniesla “revolúciu” aj vo verejnom obstarávaní. Prednášajúca advokátka, pani Dr. Ľubica Stelzer Páleníková, s Vami prediskutuje povinnú elektronickú komunikáciu pri poskytovaní súťažných podkladov, podávaní žiadostí o vysvetlenie či predkladaní ponúk. Ďalšou zaujímavou témou je schválená novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá prináša možnosť priameho zadania zákaziek s hodnotou menej ako 5 000 EUR.


- Povinná elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi odo dňa 19.10.2018

- Je potrebné podpísať ponuky elektronickým podpisom?

- Je potrebné podať námietky v revíznych postupoch elektronicky?


PRIPRAVOVANÁ NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


- Priame zadanie zákaziek s predpokladanou hodnotou do 5 000 EUR

- Zrušenie 2-obálkového konceptu predkladania ponúk

- Jednoduché čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti pri podlimitných zákazkách
Fotogaléria

Partneri podujatia