„Quo vadis slovenská justícia“

02.02.2015 | 09:00
29.01.2015
Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A
Poplatok pre členov: 0,00 €
Poplatok pre nečlenov: 39,00 €

Popis

Pracovné raňajky s ministrom spravodlivosti SR na tému:
„Quo vadis slovenská justícia“
- vplyv rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku na vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike
- zlepšovanie podnikateľského prostredia

Prednášajúci:
JUDr. Tomáš Borec - Minister spravodlivosti SR
doc. JUDr. Marek Števček, PhD. - Generálny riaditeľ Sekcie civilného práva MS SR
JUDr. Juraj Palúš - Generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MS SR

Moderuje: JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. - Viceprezident SROK

Jazyky: slovenčina/nemčina – simultánne tlmočenie

Dokumenty na stiahnutie