Zjednodušenie krízových obchodných procesov vďaka digitalizácii

17.03.2021 | 15:30
17.03.2021 | 16:30
16.03.2021
ONLINE WEBINÁR v Nemčine
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 0.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou si Vás dovoľujú pozvať na webinár:

"Zjednodušenie krízových obchodných procesov vďaka digitalizácii"

Za posledných 12 mesiacov sa slabé stránky manuálnych, papierových procesov jednoznačne dostali do popredia: nemožno ich ľahko vykonávať alebo ovládať z home-officu. Osobitnú úlohu tu zohráva digitalizácia. Nielenže urýchľuje a zjednodušuje obchodné procesy, ale aj zvyšuje ich flexibilitu, a tým pádom aj odolnosť voči krízam.

Na príklade spracovania faktúr v SAP Vám ukážeme, ktoré pracovné kroky je možné digitalizovať a teda vykonávať flexibilne či bez ohľadu na miesto výkonu práce.

Dokumenty na stiahnutie