Colné predpisy v logistike

23.11.2021 | 09:00
23.11.2021 | 11:00
22.11.2021
ONLINE WEBINÁR - v Slovenčine
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 0.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so Švédskou obchodnou komorou v Slovenskej republike si Vás dovoľuje srdečne pozvať na webinár

Colné predpisy v logistike 

Jednotný právny rámec pre celú Úniu je daný najmä Colným kódexom Únie, Vykonávacím a Delegovaným nariadením, ktoré je potrebné v podmienkach Slovenskej republiky uplatňovať aj v spojení s Colným zákonom. Poznanie colných predpisov môže jednak prispieť k zlepšeniu časovej aj finančnej efektívnosti pri dovoze aj vývoze tovaru v logistike a zároveň zabrániť prípadným škodám, ktoré by mohli vzniknúť z dôvodu ich nesprávneho uplatňovania.      


OBSAH WEBINÁRU:

Úvod do problematiky colných predpisov v logistike 

Clo 

Colný status tovaru 

Deklarant a jeho zástupca 

Colné vyhlásenia 

Rozdelenie colných režimov, Zjednodušené postupy

Colný dohľad, Colné konanie  

Zabezpečenie dovozných platieb

Spoločný colný sadzobník


PREDNÁŠAJÚCI:

JUDr. Rastislav Vysocký, LL.M., advokát a prokurista, spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie 

JUDr. Maroš Prosman, advokát a konateľ, spoluautor publikácie Nový Colný kódex Únie

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie