KONFERENCIA K HOME OFFICE

23.11.2021 | 09:00
23.11.2021 | 16:00
21.11.2021
ONLINE - v Slovenčine
Poplatok pre členov: 96.00 €
Poplatok pre nečlenov: 120.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky vo Viedni a Akadémiou daňových poradcov si Vás dovoľuje srdečne pozvať na :

Konferenciu k Home Office 

V období pandémie sa režim Home Office stal štandardom pre mnohých zamestnávateľov a zamestnancov. Už dnes je zrejmé, že tento koncept vo veľa prípadoch  zostane aj v budúcnosti. Mnohí zamestnávatelia si však neuvedomujú všetky pracovno-právne, odvodové a daňové povinnosti, ktoré im v tejto súvislosti vznikajú. Či už v období pandémie alebo po nej. Vzhľadom na geografickú polohu Slovenska a aj mnohých pracujúcich Slovákov v zahraničí, je aktuálnou témou cezhraničný výkon Home office. Uvedená téma sa nedá riešiť parciálne iba z pohľadu daní, bez zváženia pracovno-právnych a odvodových aspektov.  Nestačí klienta upozorniť na riziko vzniku stálej prevádzkarne,  ak nevie o povinnostiach v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia. Zbytočne budeme riešiť preplatenie výdavkov zamestnancov v režime Home Office, ak v skutočnosti vôbec nepôjde o teleprácu z pohľadu zákonníka práce. Práve preto je cieľom tejto konferencie priniesť komplexnejší pohľad na danú tému. A to priamo so zástupcami Inšpektorátu práce a Finančného riaditeľstva.


PREDNÁŠAJÚCI :

Ing. Ľubica Adame / Ministerstvo financií SR (účasť bude závisieť od pracovného programu)

Ing. Radovan Ihnát /  daňový poradca

Ing. Dana Slivková / Finančná správa SR

JUDr. Lucia Sabová – Danková / Národný inšpektorát práce

Ing. Bronislava Chmelová  / Zastupiteľský úrad SR vo Viedni 

MMag. Ulrich Paugger / daňový poradca Rakúsko


Tešíme sa na Vašu účasť ! 

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie