Analytika ako konkurenčná výhoda

17.06.2014 | 09:00
13.06.2014
Deloitte, Digital Park II Einsteinova 23, Bratislava
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 39.00 €

Popis

Prednášajúci a témy:

Zuzana Kostiviarová

Peter Buci


V súčasnosti máte v rukách oveľa viac informácií o vašom biznise ako kedykoľvek predtým.

Dokážete ich potenciál využiť vo svoju konkurenčnú výhodu?

Viete ako maximalizovať výkonnosť firmy cez cielené využitie interných alebo externých zdrojov informácií?

Analytika pracovnej sily je čoraz viac využívaná vo vyspelých firmách s cieľom:

- zvýšiť pracovný výkon a produktivitu,

- predchádzať odchodu kľúčových ľudí,

- znižovať mieru pracovných úrazov,

- predvídať typológiu zamestnancov, ktorí majú tendenciu k nelegálnej činnosti,

- presnejšie identifikovať talenty a možnosti ich kariérneho rozvoja,

- zefektívniť optimalizáciu a plánovanie pracovnej sily.

Pomocou analytiky znížite mieru intuície v kľúčových manažérskych rozhodnutiach.

Dokumenty na stiahnutie