Novely daňových zákonov platné od 1. 1. 2018

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.