Ako identifikovať konečného užívateľa výhod (KUV) a kto to v skutočnosti je?

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.