„Prvá pomoc ++ a aktuálne opatrenia v súvislosti s COVID 19“

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.