Detail člena komory

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. (SIMS, a.s.)

Adresa Nová Bošáca 78, 913 08 Nová Bošáca SK
Odvetvie Public Relations, firemné poradenstvo, marketing, reklama
Kontaktná osoba Dr.h.c. Igor Tinka MBA, LL.M
Telefón 421/32/3260611
Fax
E-mail i.tinka@sims.sk
Web www.sims.sk

Poskytovanie a spracovanie ekonomických, kreditných, hospodárskych, marketingových informácií a odvetvových analýz určených na podporu bezpečnosti obchodných a úverových aktivít.