Detail člena komory

Eishken Estate Rauch- & Frischfischvertriebs GmbH

Adresa Laxenburger Str. 365, Halle A2, Stand 1-3, A-1230 Wien AT
Odvetvie Potravinársky priemysel, obchodná činnosť
Kontaktná osoba Fr. Alexandra Aibler-Bauer
Telefón +43/1/889 373 3
Fax +43/1/889 308 0
E-mail aibler@eishken.at
Web www.eishken.at

Veľkoobchodná činnosť s rybami s odbytovym trhom vo Viedni.