Detail člena komory

European Mediation Centre - Európske mediačné centrum - EMC s.r.o.

Adresa Dvořákovo nábrežie 4E, 81102 Bratislava SK
Odvetvie Právo a právne poradenstvo
Kontaktná osoba Mag. Oswald Brandstetter
Telefón +421903789927, +421232354390
Fax
E-mail info@emcsk.eu
Web www.emcsk.eu

European Mediation Centre - Európske mediačné centrum - EMC s.r.o. je registrované v zozname mediačných centier vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Účelom mediačného centra je vykonávať mediačnú činnosť s odbornou starostlivosťou a profesionalitou v oblastiach:
- občianskoprávnych vzťahov, vrátane spotrebiteľských sporov
- obchodných záväzkových vzťahov
- pracovnoprávnych vzťahov
- rodinnoprávnych vzťahov
- cezhraničných sporov
Ponúkame možnosti mimosúdneho riešenia sporu formou mediácie profesionálnym mediátorom, ktorý svojím odborným prístupom vytvára podmienky pre dohodu sporiacich sa strán. Mediačné centrum združuje profesionálnych mediátorov, podporuje ďalšie vzdelávanie mediátorov a vytvára podmienky pre ich profesionálny a odborný rozvoj.