Detail člena komory

Taliansko - Slovenská obchodná komora/Camera di Commercio Italo-Slovacca

Adresa Michalská 7, 811 01 Bratislava SK
Odvetvie Iné
Kontaktná osoba
Telefón
Fax
E-mail
Web