Detail člena komory

Expense Reduction Analysts

Adresa Hany Meličkovej 33, 84105 Bratislava SK
Odvetvie Iné
Kontaktná osoba Iveta Živicová
Telefón +421903789642
Fax
E-mail izivicova@expensereduction.com
Web www.expensereduction.com

Ako jeden zo svetovo vedúcich špecialistov v riadení nákladov, Expense Reduction Analysts optimalizuje náklady vášho podnikania a hľadá inovatívne riešenia s cieľom čo najlepšie naplniť potreby vašej spoločnosti. Výsledné úspory sú výstupom našich rozsiahlych znalostí v odbore, profesionálnych rokovaní s dodávateľmi, ako aj našich hlbokých znalostí v odbore; hodnotenie ich výkonnosti je počas celej doby spolupráce s Expense Reduction Analysts v súlade s vašimi potrebami, takže zostávate pod kontrolou nášho transparentného procesu riadenia nákladov.

Väčšina našej práce je vykonávaná mimo prostredia vašej kancelárie. Naše procesy, zdroje a systémy zaručujú minimálny dopad na vaše interné zdroje. Počas časového obdobia monitorujeme výkonnosť dodávateľov a porovnávame ich s dodávateľskými zmluvami, aby sme sa uistili, že všetky úspory sú realizované, dlhodobo udržateľné a časom sú dokonca zlepšené. Počas celého procesu s vami spolupracujeme na transparentnej báze, čo vám umožňuje udržať kontrolu nad všetkými kľúčovými aspektmi.