Detail člena komory

Maximus Logistics s.r.o.

Adresa Priemyselná 272, 96501 Ladomerská Vieska SK
Odvetvie Preprava, doprava, logistika
Kontaktná osoba Martin Hríň
Telefón +421915888440
Fax
E-mail info@maximus-sk.com
Web https://www.maximus-logistics.com

Sme špedičná a dopravná spoločnosť , kde filozofiou našej spoločnosti je budovanie kvalitných partnerských vzťahov s obchodnými partnermi , ktoré sú založené na ich potrebách.
Dôležitou súčasťou poskytovania služieb je spätná väzba, ktorá zabezpečuje efektívny tok informácií, nakoľko efektívna výmena informácií umožňuje rýchle a cieľavedomé dosahovanie požadovanej kvality. Naším prioritným cieľom je uspokojiť každého existujúceho, resp. potencionálneho zákazníka a nájsť vhodné riešenie pre jeho prepravné požiadavky.
Naša povesť a pokračujúci úspech závisí na zodpovednom spôsobe podnikania a plnení záväzkov v súlade s platnými zákonmi, reguláciami a právnymi predpismi. Zaviazali sme sa vykonávať naše obchodné aktivity a služby čestne, bezúhonne, dôveryhodne a zodpovedne. Takéto správanie je súčasťou nášho podnikania a základom nášho Etického kódexu spoločnosti.