Detail člena komory

TESTEK, a.s.

Adresa Plachého 14, 84002 Bratislava SK
Odvetvie Automobilový priemysel, subdodávatelia, prenájom
Kontaktná osoba Ladislav Jelínek
Telefón
Fax
E-mail ladislav.jelinek@testek.sk
Web www.testek.sk

Spoločnosť TESTEK, a.s. zabezpečuje od roku 2005 vykonávanie činností technickej služby technickej kontroly podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Tieto činnosti zahŕňajú služby pre STK, pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR v oblasti technických kontrol a pre Policajný zbor SR v oblasti cestných technických kontrol.