Detail člena komory

VGD SLOVAKIA s. r. o.

Adresa Moskovská 13, 81108 Bratislava SK
Odvetvie Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo
Kontaktná osoba
Telefón
Fax
E-mail
Web  

Vďaka našej dôveryhodnosti sme schopní vytvoriť zákaznícku službu pre budúcnosť našich klientov. V dôsledku toho sme sa od roku 2002 rozrástli na 5. najväčšiu audítorskú a poradenskú spoločnosť na slovenskom trhu s viac ako 160 miestnymi zamestnancami. V rámci strednej Európy sme súčasťou skupiny VGD, ktorá zaručuje našim klientom v zahraničí rovnako vysokú úroveň personalizovaných kvalitných služieb. Celosvetovo sme súčasťou Nexia, top 10 nezávislých sietí účtovníkov a audítorov.
Základom nášho biznisu je starostlivosť o finančné funkcie našich klientov (vrátane miezd), ukončená auditom, asistencia v procese povinnej starostlivosti pri akvizíciách a špecializované daňové služby ako transferové oceňovanie. Našimi klientmi sú prevažne podnikatelia a malé a stredné podniky. Pre našich nemecky hovoriacich klientov máme vyhradenú službu International Desk.