Ako zabezpečiť dostatok zamestnancov pre váš biznis?

14.02.2019 | 09:00
14.02.2019 | 15:30
31.01.2019
TATRAVAGÓNKA a. s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad

Organizátor

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Popis

Vážení zástupcovia priemyselných podnikov,
v nadväznosti na nedávno prijaté legislatívne zmeny týkajúce sa zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov účinné od 1. januára 2019, ako aj v súvislosti s aktuálnymi a pripravovanými projektmi zameranými na podporu zamestnanosti občanov SR, si Vás dovoľujeme pozvať na seminár organizovaný Asociáciou priemyselných zväzov na tému: „Ako zabezpečiť dostatok zamestnancov pre váš biznis?“, ktorý sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

• štvrtok 7. februára 2019 v priestoroch Duálnej akadémie z.z.p.o., Jána Jonáša 5, 841 08 Bratislava
• štvrtok 14. februára 2019 v priestoroch spoločnosti TATRAVAGÓNKA a. s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad

Program semináru:
9:00 – 09:30 Prezentácia účastníkov

Blok 1: Programy podpory zamestnanosti občanov SR
09:30 – 11:30 Prezentácia zástupcu ÚPSVaR o aktuálnych a pripravovaných projektoch podpory zamestnanosti občanov SR
11:30 – 12:00 Diskusia
12:00 – 13:00 Obed

Blok 2: Legislatívne zmeny pre zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov
13:00 – 13:45 Vystúpenie zástupcu ÚPSVaR k legislatívnym zmenám v zákone o službách zamestnanosti
13:45 – 14:30 Vystúpenie zástupcu ÚHCP k legislatívnym zmenám v zákone o pobyte cudzincov
14:30 – 15:30 Diskusia a „practice sharing“

Účasť na seminári je pre zástupcov spoločností, ktorí sú členmi niektorého z členských zväzov Asociácie priemyselných zväzov bezplatná.
Účastnícky poplatok pre zástupcov spoločností, ktoré nie sú členmi niektorého z členských zväzov Asociácie priemyselných zväzov je 30 €/osobu.

V prípade Vášho záujmu o účasť na seminári sa, prosím, prihláste do štvrtka 31. 1. 2019 prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://bit.ly/2CtvQP7

S pozdravom /Kind regards
Viktor Marušák
Divízia výrobcov a subdodávateľov
Manufacturers and subcontractors division


Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Automotive Industry Association of the Slovak Republic
Tel: + 421 2 4364 2235,2236
Fax: +421 2 4364 2237
Mobil: +421 904 663 262 (cell)
e-mail: vmarusak@zapsr.sk
web: zapsr.sk
Sidlo zvazu: Bojnická3, 831 04 Bratislava, Slovenska republika | ICO: 34 000 445 | IC DPH: SK2021101434