WORKSHOP: Environmentálna zodpovednosť

26.03.2019 | 09:00
26.03.2019 | 12:00
Jašíkova 6, Bratislava

Organizátor

Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.

Popis

Pozývame Vás na workshop k téme "Environmentálna zodpovednosť", ktorý sa bude konať dňa 26.03.2019 v Bratislave.

WORKSHOP: Environmentálna zodpovednosť sa bližšie zaoberá témami:

 Právny základ – smernica o environmentálnej zodpovednosti a zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd (359/2007 Z.z.), iné zákony upravujúce poškodenia životného prostredia a súvisiacu zodpovednosť
 Čo je environmentálna škoda, vymedzenie oproti environmentálnej záťaži a iným poškodeniach životného prostredia
 Zodpovednosť – objektívna a subjektívna
 Nápravná činnosť
 Škoda na pôde
 Znášanie nákladov a finančné krytie
 Súvisiace dokumenty Európskej komisie – správa ku smernici
 Porovnanie s ČR a Rakúskom

Bližšie informácie nájdete v priloženom linku:

https://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie/energetika-a-zivotne-prostredie/environmentalna-zodpovednost