WORKSHOP: Ako sa pripraviť na Brexit?

21.05.2019 | 09:00
21.05.2019 | 12:00
Jašíkova 6, Bratislava

Organizátor

Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.

Popis

Pozývame Vás na workshop k téme "Ako sa pripraviť na Brexit?", ktorý sa bude konať dňa 21.05.2019 v Bratislave.

WORKSHOP: Ako sa pripraviť na Brexit? sa bližšie zaoberá témami:

 Stav rokovaní o Brexite
 Možné scenáre: „Hard Brexit“ vs. „Soft Brexit“ a čo to znamená
 Základné princípy EÚ a ich vplyv na hard/soft Brexit
- voľný pohyb tovarov; voľný pohyb pracovníkov; sloboda poskytovania služieb; sloboda usadenia sa; doprava; dane
 Ako sa pripraviť na Brexit:
- zmluvy; registrácie firiem/výrobkov/služieb v UK; certifikáty, vyhlásenie o zhode (Confirmaiton of Conformity) pre výrobky; ľudia: povolenie na pobyt a pracovné povolenie, poisťovne, odvody

Bližšie informácie nájdete v priloženom linku:

https://www.tuv-sud.sk/sk-sk/boj-proti-korupcii/brexit