Business Forum V4 & Austria

30.04.2019 | 09:00
30.04.2019 | 18:00
16.04.2019
The Grand Vígľaš, Vígľaš

Organizátor

Sario

Popis

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodné podnikateľské fórum krajín V4 a Rakúska, ktoré sa koná 30. 04.2019 vo Vígľaši.
Podujatie je organizované v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3. investičnej priority 3.2. špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
Hlavným cieľom podnikateľského fóra sú bilaterálne rokovania jednotlivých spoločností, ktoré poskytnú priestor a príležitosť slovenským a zahraničným podnikateľom z krajín V4 a Rakúska nadviazať osobný kontakt a rozvinúť vzájomné obchodné vzťahy.
Podujatie je zamerané na nasledujúce sektory: strojárstvo, automobilový priemysel, informačné technológie, elektronika, stavebníctvo, energetika a potravinársky priemysel.
Bližšie informácie k pripravovanému projektu nájdete na:
http://businessforumv4austria.sario.sk/

Kontakt: forum@sario.sk

Dokumenty na stiahnutie