Efektívne vymáhanie pohľadávok – spôsoby a metódy vymáhania pohľadávok

23.02.2012 | 09:30
21.02.2012
Falkensteiner Hotel Bratislava, Pilárikova ulica 5, Bratislava
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 39.00 €

Popis

Odborný seminár na tému:

“Efektívne vymáhanie pohľadávok – spôsoby a metódy vymáhania pohľadávok”


PREDNÁŠAJÚCI:

JUDr. Gerta Sámelová Flassiková, alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Ing. Peter Sámel, ALIANCIA ADVOKÁTOV a.s.

Mgr. Katarína Hricková, alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Mgr. Kristína Cidylová, alianciaadvokátov ak, s.r.o.


Témy k prednáške:

- Spôsoby zabezpečenia pohľadávky (minimalizácia vzniku nevymožiteľnej pohľadávky)

- Kedy je dlžník v omeškaní?

- Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Dokumenty na stiahnutie