Novely zákonov platných od 1. 1. 2012

24.01.2012 | 16:00
24.01.2012 | 18:00
23.01.2012
PORSCHE Slovakia spol. s.r.o., Vajnorská 160, Bratislava
Poplatok pre členov: 15.00 €
Poplatok pre nečlenov: 29.00 €

Popis

Program:

16.00 – 16.30

• KPMG Slovensko, s.r.o.

Ing. Richard Farkaš, CSc.

Novela účtovných predpisov od 1.1.2012


16.30 – 17.00

• IB Grant Thornton Consulting, k.s.

Dr. Wilfried Serles

Transférové oceňovanie - aktuálne prípadové štúdie. Trendy, do´s & dont´s.


17.00 – 18.00

• Daňové riaditeľstvo SR- pracovisko Bratislava

Ing. Daniela Miháliková

Zmeny v daniach od 1.1.2012

Dokumenty na stiahnutie