COVID a insolventnosť - Čo môžu veritelia urobiť a čo musia urobiť dlžníci?

05.05.2021 | 10:00
05.05.2021 | 12:30
04.05.2021
ONLINE WEBINÁR - v Slovenčine a v Angličtine
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 0.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so zahraničnými obchodnými komorami si Vás dovoľuje srdečne pozvať na webinár

COVID a insolventnosť - Čo môžu veritelia urobiť a čo musia urobiť dlžníci ? 

Dva pohľady pri insolventnosti spoločností : 

Finančné problémy dlžníka a ich riešenia

Z pohľadu veriteľa – úhrada záväzku a dlžník v problémoch


PREDNÁŠAJÚCI:

JUDr. Martin Provazník , ADVOKÁT, bpv BRAUN PARTNERS


Jazyk:  

10:00 – 11:00 slovensky 

11:30 – 12:30 anglicky


Fotogaléria

Partneri podujatia