Úvod do osobnostného portrétovania Lumina Spark

14.01.2021 | 10:00
13.01.2021
ONLINE INTERAKTÍVNY WORKSHOP - v slovenčine
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 0.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora Vás srdečne pozýva na online WORKSHOP, ktorý sa bude venovať rozvíjaniu osobnej efektivity a tímovej spolupráce. 

Ak chcete lepšie spoznať svoje silné a slabé stránky, zvýšiť svoj výkon a urobiť viac práce za kratší čas či zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku vyskúšajte osobnostné portrétovanie Lumina Spark a interaktívne tréningy zamerané na rozvoj komunikácie, osobnosti a tímovej spolupráce.

Psychometria Lumina Spark skúma 24 osobnostných rysov, ktoré ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho jedinečný „osobnostný portrét“.

Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.

Viac nájdete v pozvánke nižšie.

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie