Emocionálna inteligencia – začnite od seba a staňte sa lídrom, ktorého chcú druhí nasledovať

24.11.2021 | 10:00
22.11.2021
ONLINE WEBINÁR - v slovenčine
Poplatok pre členov: 0.00 €
Poplatok pre nečlenov: 0.00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou ICF Slovak Charter Chapter si Vás dovoľuje srdečne pozvať na webinár:

Emocionálna inteligencia – začnite od seba a staňte sa lídrom, ktorého chcú druhí nasledovať

Rozumová/intelektuálna inteligencia (IQ) prispieva k úspechu lídrov, ale predpokladá sa, že vplyv emocionálnej inteligencie (EI) je oveľa väčší. Daniel Goleman píše vo svojej knihe Emocionálna inteligencia: „Výkonných riaditeľov prijímajú firmy pre intelekt a podnikateľskú odbornosť a prepúšťajú pre nedostatok emocionálnej inteligencie“

Na prednáške sa dozviete prečo je EI dôležitá v roly lídra, aké sú piliere EI a ako ich rozvíjať, ako pomáha EI lídrom, ktorí vedú svoje tímy na diaľku, kde sa berú emócie a aké sú emocionálne spúšťače pri práci v prostredí diverzity, rovnosti a inklúzie.

Dozviete sa tiež ako sa dá EQ merať, zistíte, ktoré prvky EI vplývajú na naše emocionálne zdravie a budete si môcť jednoducho otestovať úroveň Vášho well-being faktora – indikátora šťastia, takže budete vedieť, či je potrebné niektorú z oblastí posilniť.

Pradnášajúca: Zuzana Jojićová, ICF Slovak Charter Chapter

Fotogaléria

Partneri podujatia

Dokumenty na stiahnutie