Energetika - súčasná a budúca situácia na trhu a možné príležitosti

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.