Flash News 02/2020


OBSAH

Vítame nových členov

Pozývame Vás

    Vybrané zmeny v obchodnom práve. Dotknú sa aj Vás?

    Ako sa stať obľúbenou značkou?

Partnerské podujatia

Pripravujeme

    Vývoj na trhu nehnuteľností

Prehľad uskutočnených podujatí

    Tax seminár

    Ples 

    Slovensko-rakúske vysielanie zamestnancov - koniec šikany?

    Zamestnanec s trvalým pobytom v Rakúsku

News z oblasti práva a legislatívy

Prieskumy, tlačové konferencie a stanoviskáFlash News 02/2020 si môžete stiahnuť TU.