Detail člena komory

Wertheim, s.r.o.

Adresa Kračanská cesta 49, 929 01 Dunajská Streda SK
Odvetvie Kovovýroba
Kontaktná osoba JUDr. Ing. Ivan Rod
Telefón +421/31/59 13 111
Fax +421/31/59 13 190
E-mail i.rod@wertheim.sk
Web www.wertheim.at

Tradičné zameranie spoločnosti sú výrobky bankovej a trezorovej techniky, ktoré má prevažne finálnu podobu. Ďalšou oblasťou zamerania spoločnosti je výroba častí, súčastí a montážnych zostáv určených pre konečnú montáž vertikálnych a horizontálnych dopravných zariadení, menovite pohyblivých schodov, chodníkov, dopravných a personálnych výťahov. Doplnkovou výrobou je zváranie priehradových konštrukcií. Dominantnou súčasťou tohto zamerania je spracovanie plechov, kde je spoločnosť vybavená najmodernejšími zväčša robotizovanými pracoviskami.