Detail člena komory

REGIONIS SK, s.r.o.

Adresa Haydnova 20/C, 811 02 Bratislava SK
Odvetvie Iné
Kontaktná osoba JUDr. Adriana Šklíbová, konateľka spoločnosti
Telefón 421 908675520
Fax
E-mail asklibova@regionis-sk.eu
Web www.regionis-sk.eu

Poradenská činnosť v oblasti EU fondov, iných podporných programov EU a štátnej pomoci, spracovanie projektových žiadosti a implementácia projektov financovaných z fondov EU