Detail člena komory

IB Grant Thornton Consulting, k.s. IB Grant Thornton Audit, s.r.o.

Adresa Križkova 9, 811 04 Bratislava SK
Odvetvie Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo
Kontaktná osoba Dr. Wilfried Serles
Telefón +421/2/59 300 400
Fax +421/2/59 300 410
E-mail office@sk.gt.com
Web www.grantthornton.sk

Audit, daňové poradenstvo, finančné účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo.