Detail člena komory

ICF - Slovenská pobočka

Adresa Pribinova 22,EUROVEA C521, 811 09 Bratislava SK
Odvetvie Iné
Kontaktná osoba Dagmar Kéryová
Telefón +421/ 903 724 248
Fax
E-mail coachdagmar@gmail.com
Web www.icf.sk

ICF výrazne prispieva k zviditeľňovaniu profesie koučingu prostredníctvom partnerstva, vytvárania globálnych strategických aliancií, vzťahov s verejnosťou, ako aj pomocou nástrojov, akým je celosvetový Register koučov akreditovaných ICF. , ICF taktiež chráni integritu koučingu prostredníctvom medzinárodne akceptovaných profesionálnych štandardov. Certifikuje svojich členov, aby boli kredibilnými partnermi pre svojich klientov.